Fotografia: Kutnowski Dom Kultury (https://www.facebook.com/KutnowskiDomKultury)

VERSIÓN POLACA (La versión en español está debajo)

La Sanluistango to grupa śpiewaków i muzyków grających klasyczne tanga, milongi i walce takich sław jak Anibal Troilo, Francisco Canaro, Astor Piazzolla i Osvaldo Pugliese, Héctor Varella oraz artystów z San Luis, takich jak Roberto Maño, Hugo Herrera, Juan Carlos Borges, Javier Torres Duval i José Torres Duval. Jak powstał zespół? O to zapytałam @Luciano Torres https://www.facebook.com/luciano.torres.16100

Skąd się wzięła twoja miłość do tanga?

Z muzyką jestem związany od dziecka, wszyscy ze strony mojego ojca są muzykami. Swój pierwszy zespół rockowy (Justo Daract) założyłem, kiedy byłem nastolatkiem potem wraz z bratem zaczęliśmy towarzyszyć mojemu ojcu i stąd wzięła się nasza miłość do tanga. 

Jak powstał Wasz rodzinny zespół?

La Sanluistango zostało założone przez mojego ojca Javiera Torresa Duvala, który wraz z moim bratem José Torresem Duvalem zaczął odwiedzać różne miejsca naszej ukochanej Argentyny.

W lutym 2009 roku odbyliśmy trasę koncertową po Chile, Peru, Ekwadorze i Kolumbii, gdzie 9 lat temu poznaliśmy naszą obecną flecistkę Linę Gómez Carvajal i moją żonę. Wraz z utworzeniem muzycznego trio i dwóch śpiewaków koncertowaliśmy w całej Ameryce Środkowej, a później zakończyliśmy w Meksyku w październiku 2009 roku. Od tego czasu odbyliśmy kilka tras koncertowych po 33 krajach w Ameryce i Europie.

Jestem dyrektorem muzycznym orkiestry, gram na bandoneonie.

Co sprawiło, że wyjechałeś do Polski?

Podczas naszej trzeciej trasy koncertowej w 2016 roku usłyszeliśmy od Europejczyków wiele dobrego o tangu w Polsce i to przykuło naszą uwagę. Nawet nie myśleliśmy, że tangueros w Polsce są tak aktywni i że jest zapotrzebowanie na muzykę tango. Rok później po raz pierwszy przyjechaliśmy do Polski i zakochaliśmy się w tym kraju.

Chcesz mieszkać w Polsce na stałe?

Myślimy o życiu w tym pięknym kraju. Jeśli nie teraz, to może w przyszłości, zwłaszcza, że ​​mamy tu tak wielu przyjaciół.

Jakie są Wasze plany na przyszłość?

Pod koniec roku chcemy wrócić do Argentyny i nagrać album muzyczny, który został przerwany przez pandemię. Po jego nagraniu w 2022 roku planujemy trasę koncertową po Argentynie. Do tego czasu będziemy koncertować w Polsce i Europie. Wszyscy nie możemy się doczekać szybkiego powrotu na scenę i koncertów na żywo.

Myślę, że pragnieniem wszystkich muzyków tanga i innych gatunków jest ponowne zagranie na żywo z publicznością i powrót do pracy, sztuka została mocno dotknięta tą pandemią.

Powrót na imprezy tango to coś magicznego zarówno dla muzyków, tancerzy, jak i publiczności, która kocha ten gatunek muzyczny.

Jak można się z Wami skontaktować?

W sprawie współpracy, napisz do nas https://www.facebook.com/Sanluistango.Argentina/

Na nasz adres e-mail sanluistango.arg@gmail.com lub przez WhatsApp pod numerem +5491135937882.

Wywiad zrealizowany dzięki pomocy @Polskie tango Online – Magdalena Lechowska (https://www.facebook.com/search/top?q=Polskie%20Tango%20Online%20-%20Magdalena%20Lechowska)

Versión en español

La Sanluistango es un grupo de cantantes y músicos que tocan tangos clásicos, milongas y valses de celebridades como Anibal Troilo, Francisco Canaro, Astor Piazzolla y Osvaldo Pugliese, Héctor Varella y autores de San Luis como Roberto Maño, Hugo Herrera, Juan Carlos Borges , Javier Torres Duval y José Torres Duval. ¿Cómo se formó la banda? Le pregunté a @Luciano Torres https://www.facebook.com/luciano.torres.16100 sobre eso.

¿De dónde vino tu amor por el tango?

Me dedico a la música desde niño, todos los paternos son músicos. Empecé mi primera banda de rock (Justo Daract) cuando era un adolescente, luego mi hermano y yo empezamos a acompañar a mi padre y ahí es donde nuestro de donde vino el amor por el tango.

¿Cómo se formó tu banda familiar?

Luciano Torres. La Sanluistango la funda mi padre Javier Torres Duval que junto a mí hermano José Torres Duval empezamos a recorrer distintos escenarios de nuestra querida Argentina.

En febrero del año 2009 emprendimos una gira por Chile, Perú, Ecuador y Colombia donde conocimos a nuestra flautista actual Lina Gómez Carvajal y hace 9 años mí esposa. Con la formación de trío musical y dos cantantes recorrimos toda centroamérica y posteriormente terminar en México en octubre del 2009. Desde ese entonces hemos realizado varias giras recorriendo 33 países de América y Europa.

Yo soy el bandoneonista y director musical de la orquesta.

¿Qué te hizo partir hacia Polonia?

Durante nuestra tercera gira en 2016, escuchamos muchas cosas buenas de los europeos sobre el tango en Polonia y eso nos llamó la atención. Ni siquiera pensamos que los tangueros en Polonia fueran tan activos y que hubiera una demanda de música de tango. Un año después, llegamos a Polonia por primera vez y nos enamoramos de este país.

¿Quieres vivir en Polonia de forma permanente?

Pensamos en vivir en este hermoso país. Si no es ahora, tal vez en el futuro, especialmente porque tenemos muchos amigos aquí.

¿Cuáles son tus planes para el futuro?

A fin de año queremos volver a Argentina y grabar un disco de música que fue interrumpido por una pandemia. Luego de su grabación, en 2022, estamos planeando una gira de conciertos en Argentina.

Hasta entonces, estaremos de gira por Polonia y Europa. Todos esperamos un rápido regreso al escenario y conciertos en vivo.

Creo que es el deseo de todos los músicos del tango y demás géneros de volver a tocar en vivo junto al público y volver a trabajar, el arte ha sido muy golpeado por esta pandemia.

Volver a las fiestas del tango es algo mágico tanto para los músicos, bailarines y público amante de este género musical.

¿Cómo puedo contactarte?

Si quieres contratarnos escríbenos

https://www.facebook.com/Sanluistango.Argentina/

A nuestro correo sanluistango.arg@gmail.com ó por WhatsApp al +5491135937882

Entrevista realizada con la ayuda de @Polskie tango Online – Magdalena Lechowska (https://www.facebook.com/search/top?q=Polskie%20Tango%20Online%20-%20Magdalena%20Lechowska)